Puuston käsittely osakaskunnan vuokratonteilla

OHJE

Vuokratonteilla oleva puusto on osakaskunnan omaisuutta. Vuokraoikeuden haltija (myöh. vuokramies) voi käsitellä vuokraamallaan alueella olevia puita tämän ohjeen mukaisesti. Kaadetut puut saa käyttää haluamallaan tavalla. Luvanvaraista rakentamista haittaavat puut saa kaataa ilman erillistä lupaa.

Vähäarvoista puustoa (paju, raita, leppä, haapa ja pihlaja) vuokramies voi tarvittaessa kaataa ilman erillistä lupaa. Ainoastaan järeimpien puiden kaadosta (kantoläpimitta yli 25 cm), tulee sopia hoitokunnan puheenjohtajan kanssa. Pystypuiden oksia (myös havupuiden ja koivun) voi karsia oman harkintansa mukaan.

Havupuiden ja koivun kaatamisen osalta noudatetaan seuraavaa ohjetta:

 1. Taimikot, vesakot ja muu pienpuusto
  - kantoläpimitalta alle 5 cm:iä olevia puita saa kaataa oman harkinnan
    mukaan ilman erillistä lupaa ja korvausta.
 2. Kantoläpimitta 5 – 15 cm
  - kaadettavasta puusta maksetaan osakaskunnan tilille 15,00 €/kpl.
  - maksun jälkeen ilmoitus hoitokunnan puheenjohtajalle, jonka jälkeen
     puut voi kaataa.
  - yli viiden puun kaadosta sovittava erikseen.
 3. Kantoläpimitta 15 – 25 cm
  - kaadettavasta puusta maksetaan osakaskunnan tilille 25,00 €/kpl.
  - maksun jälkeen ilmoitus hoitokunnan puheenjohtajalle, jonka jälkeen
     puut voi kaataa.
  - yli kolmen puun kaadosta sovittava erikseen.
 4. Kantoläpimitta yli 25 cm
  - kaataminen ja korvaus sovitaan tapauskohtaisesti.

Osakaskunnantilin numero on FI83 2311 1800 0120 54.

Tämän ohjeen perusteella vuokramies saa osakaskunnan luvan puun kaatoon. Muista mahdollisista luvista vastaa vuokramies.

Vuokra-alueen ulkopuolelta puiden kaato on kielletty ilman erillistä lupaa. Tämä ohje on voimassa 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.