Päätöksenteko

Osakaskunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttää osakkaiden varsinainen kokous.
Kokous pidetään vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja ne asiat, jotka on toimitettu käsiteltäväksi kunkin kuluvan tammikuun loppuun mennessä. Tarvittaessa osakkaat kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen.

Osakkaiden varsinainen kokous valitsee hoitokunnan.

Hoitokuntaan valitaan kuusi varsinaista ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä.

Valitun jäsenen toimintakausi on kaksi vuotta ja vuorovuosin puolet hoitokunnan jäsenistä on erovuorossa.

Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hoitokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Noin 6-10 kertaa vuodessa.

Hoitokunnan sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi voidaan kutsua hoitokunnan ulkopuolinen henkilö.