Viehekalastus jokialueella yhtenäisvesialueella

Vapakalastuksessa käytettävien välineiden rajoitukset

Kalastuslupa oikeuttaa vain kalastuslain ja -asetuksen säädösten mukaisen kalastuksen harjoittamiseen. Kalastusluvan lunastaneen tulee lisäksi noudattaa kalastusluvan lupaehtoja kalastuksessa. Kalastuslupaa ei saa siirtää tai jakaa toiselle henkilölle.

Ajanjaksolla 1.1.-31.12. (mainitut päivät mukaan lukien) voimassa ovat seuraavat vapakalastuksen (heittouistelu, vetouistelu, soutu-uistelu ja perhokalastus) välineitä koskevat säännöt yhteislupa-alueella:

- Kalastuksessa käytettävissä vieheissä saa käyttää vain yksi-, kaksi- tai kolmihaaraisia koukkuja, joiden yhden haaran suurin sallittu kitakoko (koukun rungon ja kärjen välinen pituusmitta) on maksimissaan 12 mm.

- Kaikki kiduskansien takareunan takapuolelta (pyrstön puolelta) tarttuneet kalat lajista riippumatta on vapautettava kunnosta riippumatta välittömästi takaisin veteen.

Lisäksi ajanjaksolla 15. kesäkuuta alkaen 10. syyskuuta saakka (mainitut päivät mukaan lukien) voimassa ovat seuraavat vapakalastuksen välineitä koskevat säännöt yhteislupa-alueella:

- Rannasta, rantavedestä ja veneestä tai mistään kelluvasta tai upotetusta alustasta tapahtuvassa heittokalastuksessa heittopainon käyttö on kokonaan kielletty (vieheen lisäksi ei saa käyttää mitään lisäpainoa). Syvääjien ja syvääjälevyjen käyttö on kielletty.

- Vetouistelussa (soutu-uistelu) suurin sallittu paino (erillinen pääsiimaan kiinnitetty lisäpaino vieheen lisäksi) siimassa on 30 grammaa. Syvääjien ja syvääjälevyjen käyttö on kielletty.

Uuden kalastuslain mukaan kalastus kielletty 200 m Isohaaran voimalaitoksesta alaspäin.

Kalastus on kielletty koko lokakuun ajan koko Osakaskunnan yhteislupa-alueella.

OTA RAJOITUKSET HUOMIOON!