Luonnonsuojelualue

Luonnonsuojelualue

Osakaskunnan vapaaehtoisesti perustama luonnonsuojelualue

Lapin ympäristökeskuksen perustamispäätös luonnonsuojelualueen perustamiseksi saatiin 28.12.2006.

Luonnonsuojelualue on 363 hehtaarin suuruinen luonnonsuojelullisesti arvokas maakohoamisrannikon ja murtovesien muodostama alue. Alue koostuu noin 140 ha maa-alueesta ja loput n 223 ha on vettä. Alue kuuluu kokonaisuudessaan Perämeren saarten Natura-alueeseen . Alue täydentää merkittävällä tavalla Perämeren kansallispuiston ja yleensä Perämeren maankohoamisrannikon luontotyyppien ja lajien suojelua. Alue on myös merkittävä lintualue. Alueeseen kuuluvalta Iso-Räiskön saarelta on vuonna 2004 löydetty Lietetattaren (Persicaria foliosa) esiintymä. Alueellisesti uhanalaisista kasvilajeista alueella kasvaa mm. Ahonoidanlukko (Bortryhium multifidum).

Rauhoituksen tarkoituksena on turvata luonnonsuojelulain tavoitteet alueella .

Luonnonolosuhteiden säilyttämiseksi ja suojelutavoitteiden turvaamiseksi on alueella kielletty: