Toiminta-ajatus

Osassa Keminmaan kuntaa ja Kemin kaupunkia toimiva osakkaiden etuja valvova osakaskunta.

TOIMINTA-ALUE

Osakaskunta omistaa Keminmaan kunnassa ja Kemin kaupungissa yhteisiä maa- ja vesi- ja vesijättöalueita sekä Koululassilan tilan.

Kalavedet sijaitsevat seuraavissa vesistöissä ja vesistöjen osissa: Keminmaan kunnassa Liedakkalan kylän rajasta Kemijoelta merelle, länsirajana Tornion kaupungin ja Kaakamo-Ruottalan kylän raja, itärajana Lautiosaaren kylän raja., lisäksi erillinen vesialue Rytikarin ympärillä, etelärajana Simon kunnan raja.

Kiinteistöjen yhteisten alueiden hallinnossa ja käytössä noudatetaan yhteisaluelakia 686/2000 sekä yhteisaluelakiin perustuvia säännöksiä. Osakaskunta toimii myös kalastuslaissa (286/82) tarkoitettuna kalastuskuntana.

OSAKASKUNNAN TILAT 1.4.2023

Kirkonkylän osakaskunnan alueet Kemissä ja Keminmaassa
      - vesialueet (241-404-876-1 ja 240-402-876-1) yhteensä 4111,3 ha
      - vesijätöt (241-404-878-6 ja 240-402-848-6) yhteensä 188,95 ha
      - maa-alueet (241-404-878-1 ja 240-402-878-1) yhteensä 13,895 ha

      - vesi- ja vesijättöalueet Kemissä 4111,3 ha

Kirkonkylän kokonaisosakkuusluku 3.9167
      - osakastilojen omistama 6:208 0.1250
      - laskennanmukainen 3.7917

Suurimmat osuudet yhteisiin on Keminmaan seurakunnalla (1.2923) ja Keminmaan kunnalla (0.549348) .