Vaellussiian mädinhankinta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristöministeriö on myöntänyt 8.8.2013 poikkeusluvan kalastaa vaellussiikaa kalastuslaista ja valtioneuvoston asetuksesta nro 451/2013 poiketen Kemijoen Isohaaran padon alapuolella vuosittain 15.9 – 30.10. välisenä aikana.

Pyynnin organisoi ja mädin keräyksestä vastaa Luonnonvarakeskus (LUKE).

Osakaskunnan vuosikokouksessa mädinhankinnasta on päätetty seuraavaa:

KALASTAJA, MUISTA NOUDATTAA SÄÄNNÖKSIÄ MAALLA JA VESILLÄ!