Kemin Kirkonkylän osakaskunnan historiaa

ote pöytäkirjasta

Huhtikuussa vuonna 1940 on hyväksytty laki, jossa on ohjesääntö yhteisistä alueista ja niihin verrattavista etuuksista. Joulukuun lopussa 1954, Vilho Sotisaaren anomuksesta, Kemin maalaiskunnan Kirkonkylän jakokunnan osakkaat kokoontuivat Aarne Jauholan talossa Kemin maalaiskunnassa.

Läsnä olivat: Unto Laurila, Pauli Sotisaari, Vilho Sotisaari, Aarne Jauhola, Eelis Jauhola, Anselmi Kovalainen, Matti Mäkipörhölä, Elida Lassila, Kemin maaseurakunnan edustaja, Kemi Oy:n edustaja, Evert Kangas ja Eino Tiuraniemi.

Silloin isännät päättivät jakokunnan asettamisesta järjestetyn ja pysyvän hallinnon alaiseksi. Käsiteltävänä olivat jakokunnan asiat siinä järjestyksessä kuin eräistä yhteisistä alueista ja niihin verrattavista etuuksista vuonna 1940 annetussa laissa oli säädetty.

Ohjesäännössä tarkoitettu yhtenäinen alue käsittää: